How many buildings with seismic risk are there in Bucharest? / Câte clădiri cu risc seismic sunt în Bucureşti?

110349
1977 Earthquake in Bucharest

I spent some time examining the official updated list of buildings with seismic risk and went to see the ones that were listed as being in urgent need of repairs. To make my trips more efficient, I mapped all the known seismic risk buildings – WOW! I didn’t even realise the extent of the issue. Please peruse:

Am petrecut puţin timp examinând ultimile liste oficiale ale clădirilor cu risc seismic şi am fost să le vizitez pe cele care au fost identificate ca având nevoie urgentă de reparaţii. Ca să fiu mai eficientă, le-am pus întâi pe toate pe harta – WOW! Nici nu am realizat iniţial cât de răspândită e problema:

For legend and categories, please see the full version HERE.

Pentru legendă şi categorii, va rog să accesaţi versiunea completă AICI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑